Mudurnu

Mudurnu, tarihi çok eskilere dayanan bir ilçedir. Bolu ve çevresinin tarih öncesi Hitit ve Frig devirlerinin yerleşme alanı olduğu son devirlerde yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. İlçenin ilk kuruluş yeri şimdiki yerleşme merkezinin doğusunda bulunan Hisar Tepesidir. Bursa Rum Tekfurunun kızı Matarni, buraya bir kale yaptırmış ve Matarni ismi, Modrones, Moderna, Mudurlu gibi değişmelere uğrayarak şimdiki ismini almıştır.

Osmanlılar adına Mudurnu'ya ilk gelen Akıncı Ertuğrul Bey'in arkadaşlarından Samsa Çavuş'dur (1292). Kesin olmamakla birlikte mezarının ilçemiz Samsaçavuş köyünde olduğu sanılmaktadır. Mudurnu'nun Osmanlı topraklarına katılışı 1307 olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi kitabında; Mudurnu Kalesini "8 köşeli 20 kuleli, 1 kapılı, binası kararmış, sur ve kaleleri çökmüş eski bir yapı" olarak tasvir eder. Kalede top ve cami olduğu, şehrin 17 mahallesi, 3.000 kadar ahşap evi bulunduğunu, Yıldırım Han Camii, Yıldırım Han Medresesi ile 1 Dar'ül Hadis, 13 Sübyan Mektebi, 3 han ve hamam olduğunu ve dükkanların ekseriyetinin iğneci olduğunu, Anadolu'ya bu şehirden her gün binlerce yük iğne nakledildiğini anlatmaktadır.

Mudurnu ilçesi Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz bölümünde yer alan Bolu iline bağlıdır. İlçe Merkezi Bolu'dan 50 km. güneybatıda Hisar ve Kulaklı tepelerinin arasında kalan vadi içerisinde kurulmuştur. İlçe hudutları 40 derece 19 dk. - 40 derece 39 dk. kuzey paralelleri ile 30 derece 50 dk. - 31 derece 30 dk. doğu meridyenleri arasında kalır. Kuzeyinde Düzce ili, kuzeybatısında Hendek ilçesi, kuzeydoğusunda Bolu ili, doğusunda Seben ilçesi, güneyinde Nallıhan ilçesi, batısında ise Göynük ve Akyazı ilçeleri bulunmaktadır. İlçe merkezinin deniz seviyesinden yüksekliği 840 metredir. Yüzölçümü 1.349 km2'dir. Mudurnu ilçesi Abant Dört Mevsim Konağı'na yaklaşık 25 km uzaklıkta olup Abant gölünden geçiş bulunmaktadır.

Mudurnu'da ne deniz ikliminin tipik etkileri ne de İç Anadolu'nun tam karasal iklimi görülür. Her iki iklimin arasında bir geçiş iklimi hakimdir. Daha çok İç Anadolu'nun karakterini taşır. Ortalama sıcaklıklar, yaz ve kış ortalamaları, mevsimler arasındaki ve günlük sıcaklık farkları yönünden İç Anadolu merkezleri ile de farklılık gösterir. Mevsimler arasındaki ısı farkları komşularına nazaran daha fazladır. Yaz günlerinin ortalama sayısı çevresindeki merkezlere göre daha kısadır. Ortalama yaz günleri sayısı 88'dir. Maksimum yağışlar kış ve ilkbahardadır. Aralık ve Ocak aylarında en fazla yağış olur ve kar şeklindedir. İlçemiz ortalama yılda 550 mm. yağış alır.

Bölgede tabii bitki örtüsünü genellikle ormanlar oluşturur. İlçe ormanlarında hem geniş yapraklı hem de iğne yapraklı ağaçlar bulunur. İğne yapraklı ağaçlar dağlara doğru yükseldikçe geniş yapraklıların yerini alır. En çok görülen ağaç türleri sarıçam, karaçam, kızılçam, köknar, meşe, kayın, gürgen, orman kavağı, kızılağaç, çınar, ıhlamur ve kestanedir. Orman içlerinin bitki örtüsünü genellikle alçak boylu dikenli bitkiler, çalılar, fundalıklar, bazı yerlerde de kışın yaprağını dökmeyen şimşir ve orman gülleri oluşturur. Ormanların kapladığı alan 87.558 hektardır. Bu da ilçe yüzölçümünün % 65'ini oluşturur. Yer yer ekili tarım alanları arasında bile orman kümelerine rastlanır. Meralarda ise her türlü meyveli ve meyvesiz ağaç vardır.